Krantenkoppen

‘Weer hoge score voor horeca, winkelen en ARhus’: vooral positieve cijfers voor Roeselare in nieuwe Stadsmonitor

De nieuwe Stadsmonitor is uit, de driejaarlijkse bevraging van de Vlaamse bevolking over hun gemeenten mondt zo uit in meer dan 400 cijfers over 14 thema’s. “De Roeselarenaar woont graag in Roeselare en wordt steeds fierder op de stad”, klinkt het in een persbericht dat de stad zopas verspreidde. In vergelijking met andere centrumsteden scoort Roeselare op veel vlakken (erg) hoog.

De driejaarlijkse Stadsmonitor brengt het leven in de Vlaamse gemeenten in kaart aan de hand van een vragenlijst bij meer dan 135.000 Vlamingen en data uit andere Vlaamse en federale bronnen. De vragenlijst werd uitgestuurd in het voorjaar van 2023 en ingevuld door 2027 inwoners, 33 procent van de aangeschreven Roeselarenaars. De resultaten werden op woensdag 24 januari 2024 bekendgemaakt.

“Onze stad groeit snel, maar de verbondenheid tussen mensen groeit evenredig. Roeselare blijft een stad van mensen, die elkaar vinden in ons rijke verenigingsleven en in het actieve buurtnetwerk. Dat waarderen de Roeselarenaars, zo tonen de cijfers uit de stadsmonitor” (burgemeester Kris Declercq)

Meer dan 400 cijfers samengevat in 14 thema’s (zoals onderwijs, mobiliteit, ondernemen, zorg en gezondheid en armoede) geven een inkijk in het leven in Roeselare. Een van de voornaamste conclusies is dat een grote meerderheid van de burgers graag in Roeselare woont en leeft. Elke editie gaat Roeselare erop vooruit en dat is ook nu het geval.

Nu al met 65.468 Roeselarenaars

Roeselare blijft een van de snelst groeiende centrumsteden, dit jaar na Sint-Niklaas en Turnhout. Het aantal Roeselarenaars klokte af in 2023 op 65.468. Een opvallend cijfer: slechts 17,9% zegt ‘ja’ op de vraag “Ga je verhuizen in de komende 5 jaar?”. Met deze lage verhuisintentie scoren we opnieuw erg laag ten opzichte van de andere centrumsteden. De Roeselarenaar blijft standvastig graag in eigen stad wonen.

Roeselare zet sterk sinds het begin van de legislatuur sterk in op leefbaarheid voor iedere inwoner en dat toont zich positief in de resultaten van de Stadsmonitor. De Roeselarenaar is tevreden over wonen, de buurt, de stad, pleinen en parken en de netheid van straten, zo leren de data uit de Stadsmonitor. Er is een grote tevredenheid van de inwoner op vele thema’s, ook ten opzichte van vorige edities van de Stadsmonitor.

Zorg en gezondheid

Roeselare zet sterk in op een sociaal beleid als warme stad. De zorg is hier duidelijk uitstekend. De Roeselarenaar waardeert de (betaalbare) gezondheidsvoorzieningen (91,1 procent geeft aan tevreden te zijn), kinderopvang (68,1 procent) en voorzieningen voor ouderen (82,2 % procent). Met deze cijfers staat Roeselare respectievelijk op de tweede en eerste plaats van alle centrumsteden.

Vrije tijd

De Roeselarenaar waardeert de horeca- en winkelvoorzieningen. Roeselare investeert sterk in shopping en beleving en dat toont zich in de cijfers: Roeselare is koploper met 84,2 % tevredenheid over voldoende winkelvoorzieningen. De waardering voor de bibliotheek (92,9 %) én het bibliotheekbezoek zijn de hoogste van Vlaanderen en hiermee wordt opnieuw bevestigd dat ARhus toonaangevend is in Vlaanderen. De tevredenheid over culturele voorzieningen is heel hoog, met 86,7%. Roeselare deelt de tweede plaats met Gent.

De inwoners geven een hoge score voor voldoende activiteiten voor kinderen (57%) en jongeren (50%). Met deze scores is Roeselare de sterkste stijger van alle centrumsteden en behaalt de Stad een tweede plaats bij de centrumsteden. Bovendien is er een hoge appreciatie voor ontspanningsplekken voor kinderen en jongeren (zoals speelpleinen) (derde plaats met 75,2 %).

De tevredenheid over sportvoorzieningen is nogmaals sterk gegroeid en geeft de Stad met 86,4 % een tweede plaats in de kopgroep van de centrumsteden.

Onderwijs

Roeselare is erg tevreden over het onderwijs. Met 93 procent halen we, na Brugge, de hoogste tevredenheidsgraad.

Ondernemen en werk

De werkzaamheidsgraad (dus mensen aan het werk) in Roeselare is het hoogst van alle centrumsteden (77,8 %) en de werkzoekendegraad (6,3 %) laag en blijft dalen.

Wonen en leven

Roeselare blijft een betaalbare stad om in te wonen, waar weinig mensen de intentie hebben om te verhuizen. Het aandeel eigenaars van een woning is het hoogste van de Vlaamse centrumsteden (82,2 %)De woningen hebben doorgaans een hoog comfortgebouw en zijn duurzaam (hoogste score op vlak van zonnepanelen en het hoogste aantal energierecupererende én energiezuinige woningen). In Roeselare is er een erg laag cijfer voor burgers met betalingsproblemen over wonen – wat niet wegneemt dat de Stad blijft aandacht hebben voor wie het moeilijk heeft.

De appreciatie van de netheid van straten, pleinen en voetpaden blijft de tweede hoogste van de Vlaamse centrumsteden, net zoals de appreciatie over de staat van het openbaar domein.

De Roeselarenaar is erg tevreden over de huisvuilvoorzieningen in de stad, en met 89,5 procent zijn we opnieuw de eerste centrumstad, ook de enige stijger in deze categorie.

Op het vlak van groenbeleving en fietsveiligheid tekent zich een mooie positieve trend af in de recente Stadsmonitor. De inspanningen die de afgelopen jaren werden gemaakt, tonen zich duidelijk in de mening van de respondenten.

Groenbeleving

Roeselare haalt duidelijk de historische achterstand op het vlak van groen in door de diverse initiatieven (binnenkort wordt de 100.000ste boom geplant, de vele grotere en kleinere vergroenings-en onthardingsprojecten doorheen de stad, de vele inspanningen van inwoners, …) en dit wordt duidelijk gewaardeerd door de inwoners. Op hetzelfde elan willen we verder tot een van de groenste steden van Vlaanderen. Nog enkele resultaten.

Tevredenheid over het groen in de stad (73%): Sterkste stijging van alle centrumsteden tegenover 2020.

Voldoende groen in mijn buurt (71,2%): Stijging van resultaat. Op één na sterkste stijging.

Het bezit van elektrische fietsen is het sterkst gestegen in Roeselare, maar de stad heeft wel het grootste autobezit van alle centrumsteden

Fietsvriendelijkheid en -veiligheid

Stijging van het resultaat voor voldoende fietspaden. Veilig fietsen stijgt en zeker kinderen kunnen veilig naar school fietsen.

Het aantal elektrische fietsen (42 procent per huishouden) stijgt het sterkst van de centrumsteden sinds 2017, al blijft Roeselare in vergelijking met de centrumsteden het grootste autobezit per huishouden kennen (93,4 %) en is de auto het hoofdvervoermiddel.

Blijvend sterk vertrouwen in het stadsbestuur, Roeselare aan de top voor communicatie en participatie

De Stadsmonitor onderzoekt ook hoe hoog het vertrouwen in de overheid is. Het vertrouwen in het lokale bestuur is opnieuw hoog, waarbij Roeselare samen met Leuven en Brugge tot de top 3 hoort. De Roeselarenaar geeft communicatie en participatie een uitstekend rapport: de communicatie van Roeselare heeft de eerste plaats van alle centrumsteden. Ook de digitale dienstverlening, onder meer via 1788, wordt gewaardeerd (met 75,8% een tweede plaats).

86,1 procent van de Roeselarenaars voelt zich thuis in de stad en in deelgemeenten en woont er graag (87,1 procent). De cijfers in de Stadsmonitor bevestigen het actieve buurtnetwerk, sterke verenigingsleven (2de plaats) en grote vrijwilligerswerk. Er is ruimte voor verbetering op het gebied van inclusie. Het blijkt dat Roeselarenaars elkaar nog beter moeten leren kennen. De evolutie is positief: 65,7% is voorstander van nog meer maatregelen om het samenleven tussen alle inwoners te stimuleren in een stad waar diversiteit pas later op gang is gekomen dan in andere centrumsteden. Vooral bij jongeren is een grotere openheid. De Stad heeft aanzienlijk geïnvesteerd in Iedereen #VANRSL om de gemeenschapsbanden te versterken, maar meer kansen voor ontmoeting met nieuwe inwoners zijn essentieel voor een nog hechtere samenleving.

De stadsmonitor leert bovendien dat er weinig buurthinder en buurtproblemen zijn ten opzichte van de andere centrumsteden. De Stad investeerde hierin sterk, onder meer door het opzetten van de buurtinformatienetwerken. Uit de monitor blijkt dat Roeselare het op één na laagste aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners kent. Het onveiligheidsgevoel in de buurt en de stad ligt respectievelijk onder of op het Vlaams gemiddelde. Zoals bleek uit de vorig jaar gehouden veiligheidsmonitor, maakt de – vooral jonge – Roeselarenaar zich qua veiligheid het meest zorgen over verkeersveiligheid (snelheidsovertredingen, onveilige situaties, wat kan gelinkt worden aan de plaats van de zachte weggebruiker ten opzichte van het groot aantal autogebruik).

Duik in de cijfers over Roeselare op www.roeselare.incijfers.be (beschikbaar vanaf 24 januari om 15.00 uur)

The post ‘Weer hoge score voor horeca, winkelen en ARhus’: vooral positieve cijfers voor Roeselare in nieuwe Stadsmonitor is provided by KW.be.

Meer krantenkoppen in België

WEERBERICHT. Zon verstopt zich op zwaarbewolkte namiddag

Het is zondag eerst wisselend tot zwaarbewolkt met hier en daar nog een bui, vooral in het noorden en het oosten van ons land. In de namiddag wordt het echter overal zwaarbewolkt. De maxima schommelen van 5 graden in de Hoge Ardennen tot 9 graden in Laag-België. Dat meldt het KMI.

Lees meer »

Rusland zegt vooruitgang te boeken rond Avdiivka en Donetsk

Russische troepen hebben volgens het ministerie van Defensie vooruitgang geboekt rond Avdiivka en Donetsk. Ook zouden zeven Oekraïense tegenaanvallen zijn afgeslagen. Intussen zegt de Oekraïense militaire top dat wordt gekeken hoe de verdediging aan het front kan worden versterkt.

Lees meer »

Goed te Potente wordt een stuk groener

Het Goed te Potente verwijst naar een historisch omwalde hoeve die ooit aan de Ommegangsdreef grensde. Het was een tempeliershoeve die later eigendom werd van Jan De Beer, heer van Meulebeke. In de tweede helft van de twintigste eeuw wordt het Goed te Potente gesloopt en het domein verkaveld voor de aanleg van een gelijknamige woonwijk tussen de Steenstraat en

Lees meer »

CHECK – Hitlergroeten, kakkerlakken, buitenechtelijke relaties en vaccins: overlijden Navalny brengt online geruchtenmolen op gang 

Het overlijden van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny leidt tot veel steunbetuigingen, maar er doen online ook veel ongefundeerde geruchten de ronde. De Russische autoriteiten lieten op 16 februari weten dat Navalny gestorven was. Volgens een kort bericht van de gevangenis waar hij zat, stortte hij in na een wandeling en kon geen hulp meer baten. We zetten een aantal

Lees meer »

Pommelien Thijs zet nieuwe campagne over afleiding in het verkeer kracht bij met aangrijpende videoclip

"Laat je toekomst niet stelen door je gsm, want het beste moet nog komen." Dat is de boodschap van een nieuwe sensibiliseringscampagne van VRT en Pommelien Thijs, in samenwerking met de Vlaamse overheid, over de gevaren van afleiding in het verkeer. De populaire zangeres en actrice zet met het campagnelied "Het beste moet nog komen" en een bijhorende aangrijpende videoclip

Lees meer »

Crowdfunding Acid haalt in enkele uren ruim 51.000 euro op

Youtuber Nathan Vandergunst, ook bekend als Acid, heeft na zijn veroordeling voor de Brugse rechtbank een crowdfundingcampagne opgestart waarmee hij de schadevergoeding wil financieren die hij moet betalen aan de ouders van een Reuzegommer. Hun restaurant werd bestookt met negatieve recensies na een video van Acid. De schadevergoeding is voorlopig vastgelegd op 20.000 euro, al zal een bedrijfsrevisor de precieze

Lees meer »

Chiro Razzmakker organiseert ‘Chiro meets Mitra’

Zaterdag 24 februari organiseren Chiro Razzmakker en café Mitra uit Oedelem de fuif ‘Chiro meets Mitra’. De vijfde editie van het evenement wordt een glow-in-the-darkeditie met alles erop en eraan. Lokale dj’s zorgen voor ambiancemuziek terwijl de leden van de Chiro voor een hapje zorgen. Alle leeftijden zijn welkom.
The post Chiro Razzmakker organiseert ‘Chiro meets Mitra’ appeared first on

Lees meer »

Tom Slosse met VKLP op bezoek bij zijn ex-club

VK Langemark-Poelkapelle speelt vrijdag op het veld van KSCT Menen, de club waar trainer Tom Slosse ooit nog actief was als speler. VKLP wil zich de komende weken klaarstomen voor de eindronde in vierde provinciale.
The post Tom Slosse met VKLP op bezoek bij zijn ex-club appeared first on KW.be.

Lees meer »

Kan Oekraïne Rusland nog stoppen? Acht vragen aan Roger Housen: “Slechts kwestie van tijd voor er nog een stad in Russische handen valt”

Na de Russische verovering van Avdiivka klinkt de Oekraïense smeekbede om munitie steeds luider. De situatie wordt met de dag moeilijker. Zijn de Russen nog wel tegen te houden? Wat wordt de volgende stad die Rusland verovert? En waarom is artillerie zo belangrijk? Acht vragen aan oud-kolonel Roger Housen. “Als Poetin erin slaagt dit gebied in handen te krijgen, dan

Lees meer »