Krantenkoppen

Vlaams Parlement keurt “hoogst haalbare” stikstofdecreet goed, Boerenbond onderneemt juridische stappen

Het Vlaams Parlement heeft woensdagavond het geamendeerde stikstofdecreet goedgekeurd. Volgens de meerderheidspartijen ging het om het “hoogst haalbare” decreet. Voor strengere regels is er geen democratische meerderheid, klonk het. Het decreet werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Boerenbond en zijn jongerenorganisatie Groene Kring reageren teleurgesteld op de goedkeuring van het stikstofdecreet in het Vlaams Parlement. Beide organisaties ondernemen ook juridische stappen

In oktober leverde de Raad van State een erg kritisch advies af over het voorstel van stikstofdecreet dat N-VA en Open VLD, zonder coalitiepartner CD&V, hadden ingediend in de zomer. Dat advies nam een aantal sleutelelementen van de geplande stikstofaanpak, zoals het gebruik van impactscores en drempelwaarden, op de korrel.

De teksten werden vervolgens herschreven en bijgestuurd en in november 2023 bereikte de Vlaamse meerderheid, nu mét CD&V erbij, een nieuw stikstofakkoord met een aantal aanpassingen. Dat akkoord werd in een nieuwe tekst gegoten. De meerderheid wilde die tekst graag nog voor het kerstreces goedgekeurd krijgen in het parlement, maar op vraag van de oppositie werd eerst een advies van de Raad van State gevraagd.

Drempelwaarden

Dat advies werd maandag afgeleverd en klonk opnieuw behoorlijk kritisch. Zo gaf de Raad van State kritische opmerkingen over het gebruik van de impactscore (die uitdrukt wat de bijdrage is van een project op de hoeveelheid stikstof die een natuurgebied aankan). De Raad was ook opnieuw kritisch voor de aanpak met drempelwaarden. Die drempels – verschillend voor industrie en landbouw – bepalen of een bedrijf of landbouwer kan vrijgesteld worden van de passende beoordeling (een grondig milieuonderzoek) of niet.

De meerderheidspartijen trachtten woensdag in de plenaire vergadering de kritiek te weerleggen. Zo is de impactscore volgens hen grondig wetenschappelijk onderbouwd. “Wij vinden het niet onze rol om vragen te stellen bij wetenschappelijke modellen”, zei Wilfried Vandaele, fractieleider van N-VA. “Dat laten we over aan de instituten die hier op hebben gewerkt, zoals VITO.”

Compromis met tekortkomingen

Maar tegelijk gaf Vandaele ootmoedig toe dat de voorliggende tekst een compromis is, met tekortkomingen. “Op alle suggesties van de Raad van State ingaan, konden we niet”, zei hij. “Zoals elk decreet is wat voorligt immers geen louter juridisch werkstuk, maar het resultaat van een politiek vergelijk, van een evenwicht tussen standpunten. Wat nu voorligt, is het hoogst haalbare. Er is geen democratische meerderheid om een strenger decreet goed te keuren en ook niet om een minder streng decreet goed te keuren.”

Pest en cholera

Tinne Rombouts van CD&V onthield zich bij de stemming. “Het voelt voor mij als kiezen tussen de pest en de cholera”, zei ze. “De weg was al niet fraai en nu staan er vraagtekens bij de juridische robuustheid van het decreet, hoewel er gigantische inspanningen worden verwacht van mensen op het terrein. Dat alles maakt dat ik na overleg met mijn fractie dit decreet niet zal goedkeuren.”

“Zelfs de meerderheid lijkt te beseffen dat dit decreet binnen enkele maanden van de tafel wordt geveegd door het Grondwettelijk Hof”, concludeerde Stefaan Sintobin van Vlaams Belang.

Geen stilstand meer

Maar opnieuw naar de tekentafel trekken, was volgens de meerderheidspartijen geen optie. “Als we zouden terugkeren naar een wit blad, zouden we een nieuwe methode moeten verzinnen, een nieuwe MER-studie moeten laten uitvoeren”, zei Steven Coenegrachts van Open VLD. “En niemand garandeert dat het volgende parlement daar dan wel een akkoord over zou vinden. Dat is drie tot vijf jaar stilstand, een periode waarin elke ondernemer een passende beoordeling zou moeten laten uitvoeren.”

Het resultaat is dus een decreet dat geldt tot 2030. “Daarna wacht opnieuw de tekentafel”, zei Coenegrachts. Het idee is dat de volgende meerderheid een nieuw systeem uitwerkt, niet langer op basis van depositie, maar op basis van emissie.

Nooddecreet

“Maar dat betekent dus dat landbouwers maar zekerheid hebben tot 2030, daarna zien we wel”, zei Mieke Schauvliege van Groen. “Jullie bieden een rechtszekerheid van enkele jaren aan de bedrijven. Eigenlijk zou er een kader moeten liggen tot 2050, enkel dan kan je echte rechtszekerheid bieden voor alle ondernemers in Vlaanderen.” De voorliggende tekst is volgens haar niets anders dan een nooddecreet om de kiezers te paaien.

“De indieners beweren dat ze hiermee een vergunningenstop hebben vermeden”, besloot Bruno Tobback van Vooruit. “Maar daarmee vertellen ze maar de helft van het verhaal natuurlijk. Wat ze echt hebben vermeden is een vergunningenstop voor de verkiezingen, want zodra er een vernietiging zal zijn uitgesproken, is die vergunningenstop er per direct opnieuw.”

Boerenbond reageert teleurgesteld

Boerenbond en zijn jongerenorganisatie Groene Kring reageren teleurgesteld op de goedkeuring van het stikstofdecreet in het Vlaams Parlement. Beide organisaties ondernemen ook juridische stappen. Eerder had Boerenbond al gedreigd om naar het Grondwettelijk Hof te stappen.

De landbouworganisaties voelen zich ondanks 20.000 bezwaarschriften, tientallen acties en twee uiterst kritische adviezen van de Raad van State niet gehoord. Ze stellen dat ze met het gestemde decreet “geen rechtszekerheid en dus ook geen toekomst” krijgen.

Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens bestempelt de aankondiging dat er een omslag zal komen van een depositie- naar een uitstootsysteem als “een lichtpunt”, maar de landbouworganisaties vragen zich af waarom daar pas vanaf 2030 mee aan de slag gegaan zal worden. “Er moet onmiddellijk gestart worden met de voorbereidingen van een emissiebeleid. Hiervoor kunnen we niet wachten tot na 2030. Jonge boeren verdienen een toekomst”, stelt Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring.

Juridische procedures

Boerenbond treft nu “de nodige voorbereidingen om zich met juridische procedures te wapenen tegen het gestemde decreet”. Eerder had de landbouworganisatie al aangekondigd naar het Grondwettelijk Hof te zullen stappen als het stikstofdecreet in de huidige vorm groen licht zou krijgen.

The post Vlaams Parlement keurt “hoogst haalbare” stikstofdecreet goed, Boerenbond onderneemt juridische stappen is provided by KW.be.

Meer krantenkoppen in België

Assisen scalpelmoord – Wetsdokters maken brandhout van versie van beschuldigde

Op het assisenproces tegen Ridoan Oudaha (43) is gebleken dat de wetsdokters absoluut geen geloof hechten aan de versie van de beschuldigde. De Kortrijkzaan houdt vol dat hij zijn scalpel enkel tegen de keel van Jill Himpe (36) zette. “Het slachtoffer kan zichzelf niet de keel overgesneden hebben”, reageerde professor Werner Jacobs.
The post Assisen scalpelmoord – Wetsdokters maken brandhout

Lees meer »

Arsenaalsite in Gentbrugge opent: productielijn voor 80.000 afvalbakstenen, theater en beachvolleybal 

De Arsenaalsite in Gent opent vanaf begin maart de poorten voor het publiek met een breed aanbod. Ruim 6 hectare aan oude werkhallen is omgevormd om tijdelijk te dienen voor theateropvoeringen, bedrijven, beurzen en sportactiviteiten. Er waren al kortere en kleinschalige projecten, nu gaat de site helemaal open tot er een nieuwe wijk komt. Dat zal nog enkele jaren duren.

Lees meer »

Schepen Marc De Keyrel (CD&V) rouwt om vader Palmer (90)

Op zondag 18 februari is Palmer De Keyrel (90), echtgenoot van Rosa Deleu, overleden. Hij laat vier kinderen, zeven kleinkinderen en één achterkleinkind achter. Palmer was de vader van CD&V-schepen Marc De Keyrel.
The post Schepen Marc De Keyrel (CD&V) rouwt om vader Palmer (90) appeared first on KW.be.

Lees meer »

Loekasjenko wil in 2025 weer een nieuwe termijn als president

Aleksandr Loekasjenko (69) wil in 2025 een nieuwe termijn als president van Wit-Rusland. Dat heeft de omstreden leider volgens staatspersbureau ‘BelTA’ gezegd nadat hij zelf zijn stem had uitgebracht voor de verkiezingen voor het parlement en de gemeenteraad van Minsk. Loekasjenko is een trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin en wordt vaak de laatste dictator van Europa genoemd.

Lees meer »

Gouden feest voor Marie-Claire en Lieven

Lieven Vandenberghe en Marie-Claire Vancraeynest konden op 15 februari hun gouden huwelijksjubileum vieren. Vijftig jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord in Kortrijk waar ze ook zijn geboren. Lieven op 2 juni 1951 en Marie-Claire op 30 augustus 1955. Beiden hadden wel iets met Kortrijk, want zowel Lieven als Marie-Claire werkten bij de stadsdiensten. Ze
The post Gouden feest voor

Lees meer »